K-Pop Idols Celebrating November Birthdays

Soyee

Gugudan (Nov 21, 1996)

Gyujin

UP10TION (Nov 21, 1997)

Woohee

Dal Shabet (Nov 21, 1991)

Kihyun

Monsta X (Nov 22, 1993)

Woozi

Seventeen (Nov 22, 1996)

Chenle

NCT (Nov 22, 2001)

Eunkwang

BtoB (Nov 22, 1990)

Nayoung

Gugudan (Nov 23, 1995)

Woosu

IZ (Nov 23, 1999)

Roh Ji-sun

Fromis 9 (Nov 23, 1998)

Youngbin

SF9 (Nov 23, 1993)

Yuji

Apple.B (Nov 25, 1998)

Cory

24K (Nov 25, 1990)

Jungkyun

Bigflo (Nov 27, 1987)

Chanyeol

Exo (Nov 27, 1991)

Minhyuk

BtoB (Nov 29, 1990)